روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا موفق به کسب نشان عالی برنامه‌ریزی در پنجمین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش‌های روابط عمومی شد. کسب این موفقیت را صمیمانه خدمت دکتر محمدی مدیر محقق و فرهیخته روابط عمومی توانمند شستا که بیشترین تعامل را با ارباب جراید و رسانه دارند تبریک عرض میکنیم و امیدوار […]

روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا موفق به کسب نشان عالی برنامه‌ریزی در پنجمین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش‌های روابط عمومی شد. کسب این موفقیت را صمیمانه خدمت دکتر محمدی مدیر محقق و فرهیخته روابط عمومی توانمند شستا که بیشترین تعامل را با ارباب جراید و رسانه دارند تبریک عرض میکنیم و امیدوار که نحوه اطلاع رسانی و پوشش اخبار دستاوردهای مجموعه در کنار حمایت و همکاری این مدیریت با خبرنگاران برای دیگر شرکت ها و سازمانها الگوی کار قرار گیرد .