نشان عالی برنامه ریزی برای روابط عمومی شستا
نشان عالی برنامه ریزی برای روابط عمومی شستا

روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا موفق به کسب نشان عالی برنامه‌ریزی در پنجمین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش‌های روابط عمومی شد. کسب این موفقیت را صمیمانه خدمت دکتر محمدی مدیر محقق و فرهیخته روابط عمومی توانمند شستا که بیشترین تعامل را با ارباب جراید و رسانه دارند تبریک عرض میکنیم و امیدوار […]

روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا موفق به کسب نشان عالی برنامه‌ریزی در پنجمین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش‌های روابط عمومی شد. کسب این موفقیت را صمیمانه خدمت دکتر محمدی مدیر محقق و فرهیخته روابط عمومی توانمند شستا که بیشترین تعامل را با ارباب جراید و رسانه دارند تبریک عرض میکنیم و امیدوار که نحوه اطلاع رسانی و پوشش اخبار دستاوردهای مجموعه در کنار حمایت و همکاری این مدیریت با خبرنگاران برای دیگر شرکت ها و سازمانها الگوی کار قرار گیرد .