نجات معجزه‌آسای پدر و دختر بعد از ١٣٠ ساعت از زير آوار با تلاش امدادگران هلال احمر ايران و تركيه
نجات معجزه‌آسای پدر و دختر بعد از ١٣٠ ساعت از زير آوار با تلاش امدادگران هلال احمر ايران و تركيه

تیم‌های امداد و نجات ايران و ترکیه در يك عمليات جستجوى مشترك یک پدر و دختر خردسال را كه بعد از ١٣٠ ساعت در زیر آوار خانه فروریخته‌شان زنده مانده بودند، نجات دادند

اقتصاد و بیمه – تیم‌های امداد و نجات ايران و ترکیه در يك عمليات جستجوى مشترك یک پدر و دختر خردسال را كه بعد از ١٣٠ ساعت در زیر آوار خانه فروریخته‌شان زنده مانده بودند، نجات دادند.