میدان کار ، خدمت در دل بیابان
میدان کار ، خدمت در دل بیابان
بازدید سردبیر گروه رسانه‌ای اقتصاد و بیمه از کارخانه سیمان ساوه

 

برای ما روزنامه‌نگاران فقط قلم در دست و فلاش بر دوربین و گوش شنوا تنها ابزار کار نباشد که به چشم دیدن و عینیت تلاش مردان میانه میدان و زنان سخت‌کوش برای تولید محوری  در جای‌جای این فلات قدیمی گربه‌ای شکل کنونی حجتی بیشتر باشد تا از آن خبر و گزارش ساخته و رسالت خویش در اطلاع رسانی را ایفا نماییم .
بلی ما روزنامه نگاران می‌کاویم و می‌یابیم تا به زیور طبع بیاراییم تا همه مطلع گردند که هستند دریا دلان و آزادمردانی که برای آبادانی و آزادی این کشور از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند .


با باور دیدن میدان کاری هر گروهی و برای فهم رساندن مجاهدتشان از گرمای کویر و جنوب سوزان تا خنکای اردبیل و سبلان استوار ، از سیل اتفاق افتاده در دروازه شیراز تا استهبان و از چهره‌ی سوخته‌ی دریا دلان صنعت اکتشاف در اقیانوس تا معندکاران حاضر در اعماق زمین به صحنه کارها میرویم و آنچه به دیده و عینیت می‌نشینند با تحریر و عکس در قالب خبر و گزارش و رویداد ، خدمت نامبردگان به عموم هم‌وطنان معرفی میگردد .

با این باور رفتم به بیابان مرز کویر قاراقوزای تا در جوار معدن مرجومک ،

ناظر سربازان و سرداران جنگ اقتصادی باشم که از کنار ماشین سنگین و نقاله تا آسیاب و سنگ‌شکن از پیش گرمکن و کوره تا بارگیر خانه و واحد‌های پشتیبانی، جملگی در آق برون به جنگ سنگ و خاک و بیابان می‌روند تا ارزش بیافرینند و هنر به کار بسته خاک را کیمیا کنند .

 

 


بچه‌های خوب سیمان ساوه از نگهبان شریف گرفته تا کارگران ساده زحمت‌کش و از معاونین و مدیر کارخانه متخصص تا مدیرعامل بازار شناس برای این میانه‌ی بیابان تسخیر شده با تدبیر و تلاش , اشتغال‌زایی و ارزش‌آفرینی میکنند و برای توسعه و پیشرفت همت میورزند .
خدا قوت بر شما مردان میانه میدان کار و دست مریزاد بر جناب مهندس مهدی فقیهی که سکان‌دار این عرصه هست.

 

این پیشکسوت مو سپید عرصه رسانه برایتان صمیمانه آرزومند است توان و قدرت بیشتر بایدتان که به سر پنجه هنر مدیریت و تبیین ، تدوین ، تنظیم ، اجرا و پیاده‌سازی برنامه های مهندس فقیهی به سرعت نوید دهنده آن است که سیمان ساوه ،شاگرد اپل این صنعت خواهد ماند برای سالها .

خسرو امیر حسینی

  • نویسنده : خسرو امیرحسینی