اقتصاد و بیمه- به مناسبت فرارسیدن اربعین ، ذوب‌آهن اصفهان امروز چهارشنبه ۱۵ شهریور اقدام به برپایی موکب نمود . موکب این مجتمع عظیم صنعتی در گلستان شهدای اصفهان برپا و پذیرای شرکت کنندگان در اجتماع عظیم جاماندگان اربعین حسینی است . عزاداران حسینی در مسیرهای منتهی به گلستان شهدا حاضر شدند و در اجتماع […]

اقتصاد و بیمه- به مناسبت فرارسیدن اربعین ، ذوب‌آهن اصفهان امروز چهارشنبه ۱۵ شهریور اقدام به برپایی موکب نمود . موکب این مجتمع عظیم صنعتی در گلستان شهدای اصفهان برپا و پذیرای شرکت کنندگان در اجتماع عظیم جاماندگان اربعین حسینی است .

عزاداران حسینی در مسیرهای منتهی به گلستان شهدا حاضر شدند و در اجتماع عظیم جاماندگان اربعین حسینی حضور یافتند.

چندین موکب در طول این مسیرها پذیرایی عزاداران را بر عهده دارند. موکب ذوب آهن اصفهان مقابل درب ورودی گلستان شهدا پذیرای انبوه عزاداران حسینی است.