موفقیت های مستمر و تداوم تولید در پتروشیمی نوری حاکی از هوشمندی مدیریت در همه ی سطوح است
موفقیت های مستمر و تداوم تولید در پتروشیمی نوری حاکی از هوشمندی مدیریت در همه ی سطوح است
مهندس نشان زاده معاون محترم برنامه ریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به همراه هیاتی متشکل از مدیران ارشد این هلدینگ، با هدف بازدید از پروژه های مهم شرکت پتروشیمی نوری، از این مجتمع بازدید نمود

اقتصاد و بیمه – مهندس نشان زاده معاون محترم برنامه ریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به همراه هیاتی متشکل از مدیران ارشد این هلدینگ، با هدف بازدید از پروژه های مهم شرکت پتروشیمی نوری، از این مجتمع بازدید نمود.

در حاشیه این بازدید و طی نشستی، مهندس صانعی مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری ضمن بیان خیر مقدم، مختصری از وضعیت مجتمع، موفقیت ها و نیز مشکلات، موانع و راهکارهای برون رفت از برخی تنگناهای تولید بیان داشته و از همراهی همیشگی و مساعدت های مدیران ارشد صنایع پتروشیمی خلیج فارس قدردانی نمودند.

در ادامه مهندس پناه یزدان معاون ارشد مجتمع نوری و مهندس پاک بین رئیس امور پروژه های این شرکت نیز گزارشات مفصلی از میزان تولید محصول و وضعیت کلی پیشرفت پروژه ها را به بیان کردند.

در این نشست مهندس نشان زاده، پتروشیمی نوری را یکی از موفق ترین شرکت های زیر مجموعه هلدینگ دانست و افزود: موفقیت های مستمر و تداوم تولید در پتروشیمی نوری حاکی از هوشمندی مدیریت در همه ی سطوح این مجموعه بزرگ است.

وی با اشاره به اهمیت پروژه های در دست اقدام پتروشیمی نوری، خصوصاً پروژه زیروفلرینگ این مجتمع خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت این پروژه در حوزه ی محیط زیست و اجرای آن برای اولین بار در کشور، امیدواریم با تلاش بیشتر و نظارت مستمر بر روند پیشرفت کار، پروژه بر اساس برنامه زمانبندی و در وقت مقرر راه اندازی شود تا بتوان از آن به عنوان یک الگو و کار موفق در سایر مناطق نیز بهره برد.

شایان ذکر است پس از اتمام این جلسه، معاون محترم برنامه ریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و هیات همراه ایشان با حضور در سایت فرایندی مجتمع، از واحدهای در دست احداث این شرکت بازدید نمودند.