موفقیت سیمان شرق ادامه دارد
موفقیت سیمان شرق ادامه دارد

صادرات کالا های غیر نفتی، تجلی عزم و اراده ملی برای گسترش نام و نشان محصولات ایرانی در عرصه بازارهای جهانی است

اقتصاد و بیمه – صادرات کالا های غیر نفتی، تجلی عزم و اراده ملی برای گسترش نام و نشان محصولات ایرانی در عرصه بازارهای جهانی است. شرکت سیمان شرق در روز ملی بزرگداشت صادرات به عنوان صادر کننده نمونه استانی سال ۱۴۰۱ برگزیده شد.

 

این موفقیت را به مجموعه بزرگ سیمان شرق تبریک عرض می نمائیم .