مهندس رخصتی: ذوب آهن برای اولین بار در ۵۰ سال گذشته از برنامه تولید جلو افتاده است.
مهندس رخصتی: ذوب آهن برای اولین بار در ۵۰ سال گذشته از برنامه تولید جلو افتاده است.
مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در حاشیه دیدار از بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رصد روز در خصوص توزیع مواد معدنی در زنجیره فولاد گفت: ما در این بخش دارای ایراد هستیم و مادامیکه مسئله توزیع مواد معدنی در زنجیره فولاد توسط حاکمیت به درستی بررسی نشود آسیب رسان خواهد بود. نباید نگاه کاسب کارانه در توزیع مواد معدنی وجود داشته باشد

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: ما امروز مشکل مواد اولیه برای ذوب آهن نداریم زیرا این موضوع را حل کردیم شما در هیچ رسانه ای نمی شنوید که ذوب آهن به صورت روزانه مشکل مواد اولیه دارد. وی ادامه داد: از برنامه تولید ۳ میلیون چدن برای سال جاری سه درصد جلو هستیم که این موضوع برای اولین بار در ۵۰ سال گذشته اتفاق افتاده که به واسطه تأمین مواد اولیه است اما مسئله مواد اولیه در آینده ای نزدیک ممکن است شکننده باشد باید برای تولید کننده هایی که زنجیره کامل را دارند تدبیر جدی شود.

 

رخصتی ادامه داد: تاریخ معدن داری کشور با ذوب آهن گرده خورده اما معادن این شرکت در یک تصمیم حاکمیتی به هردلیلی جدا شد و در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و جای نگرانی هم نیست اما دوباره معدن در اختیار ما بگذارند ما این معادن را از دولت خریداری می کنیم و ارزش افزوده ای ایجاد می کنیم که سازمان عریض و طویلی مانند تأمین اجتماعی منتفع شود یعنی منافع درسفره بخش عظیمی از مردم قرار میگیرد نه فرد خاصی پس هرنگاه مساعدت به ذوب‌آهن اصفهان یک وجه عمومی و ملی دارد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در خصوص قیمت انرژی در زنجیره فولاد گفت: اجحافی که در صنعت فولاد با قیمت ۱۰ برابری رخ داد تأسف برانگیزست. قیمت گازکوره بلند نباید ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی باشد بلکه باید زیرقیمت القایی ها باشد چون ما این هزینه را جای دیگری پرداخت کردیم و مهمان سفره دولت نبودیم و نباید دوباره از ما مطالبه کنند قطعاً این موضوع به حاشیه سود شرکت آسیب می رساند یا حتی ممکن است شرکت را به زیان بکشد پس همانطور که می بینیم مسئله بسیار جدیست ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم از سفره ذوب آهن ارتزاق می کنند و قطعاً هر تغییری در این شرکت روی اقتصاد افراد و سازمانهای زیادی اثرگذارخواهد بود.

ایرج رخصتی در پاسخ به تغییرات مدیریتی در ذوب آهن اصفهان گفت: این تغییرات به این معنی نیست که من رخصتی با خودم برای ذوب آهن اتوبوس آورده باشم همه مدیران منتصب شده از مجموعه ذوب آهن هستند فراموش نکنیم که ذوب آهن قائم بفرد نیست.