معاون فنی بیمه میهن، رئیس شورای معاونین فنی سندیکای بیمه گران شد
معاون فنی بیمه میهن، رئیس شورای معاونین فنی سندیکای بیمه گران شد
در جلسه شورای هماهنگی معاونین فنی موسسات بیمه عضو سندیکای بیمه گران ایران، عباس فراشیانی معاون فنی بیمه میهن برای مدت دو سال به عنوان رئیس این شورا انتخاب گردید. در این جلسه مجید حبیبی نیز به عنوان نایب رئیس این شورا انتخاب شد.

 

در این جلسه که چهارشنبه دوم شهریور با حضور اکثریت اعضای شورا در سالن اجتماعات سندیکا برگزارگردید؛ دکتر کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران از معاونین فنی شرکت های بیمه خواست با مساعی و تلاش بیشتر، سندیکای بیمه گران را در نیل به اهداف ترسیم شده بویژه افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور و ارتقای آن به هفت درصد که در قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است، کمک نمایند.

دبیر کل همچنین با اشاره ضریب خسارت بالا در برخی رشته های بیمه ای از جمله بیمه درمان، از معاونین فنی خواست ضمن توجه به مدیریت ریسک در انعقاد قراردادهای بیمه ای، مخصوصاً در ریسک های بزرگ، در رعایت و اعمال نرخ فنی حساسیت لازم را معمول نمایند. گفتنی است شورای هماهنگی معاونین فنی شرکت های بیمه دیماه ۱۳۸۷ با تصویب شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران تشکیل و راه اندازی شد.