معارفه سرپرست روابط عمومی پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
معارفه سرپرست روابط عمومی پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
وحید نام نیک، مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام در حکمی میثم عظیمی لعل آبادی را به عنوان سرپرست جدید روابط عمومی معرفی کرد.

اقتصادوبیمه؛

به نقل از روابط عمومی پتروشیمی ارغوان گستر ایلام،

وحید نام نیک، مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام در حکمی میثم عظیمی لعل آبادی را به عنوان سرپرست جدید روابط عمومی معرفی کرد.

در این مراسم، سلمان امیری، مدیر روابط عمومی پترول ضمن آرزوی موفقیت برای سرپرست جدید روابط عمومی پتروشیمی ارغوان گستر ایلام گفت: روابط عمومی در نمایش دستاوردها، شفاف سازی اذهان عموم و پیشبرد اهداف شرکت نقش بسزایی دارد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام در ادامه مراسم عنوان کرد: پیش از این در مجموعه پتروشیمی ارغوان گستر ایلام بخش روابط عمومی چندان فعال نبود اما امیدواریم که از این پس این بخش فعال تر شود.