مشارکت شرکت پتروشیمی اروند در مانور سراسری حوادث مرکب شیمیایی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
مشارکت شرکت پتروشیمی اروند در مانور سراسری حوادث مرکب شیمیایی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

شرکت پتروشیمی اروند به عنوان یکی از اصلی‌ترین پتروشیمی‌های بالادستی منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی پتروشیمی در مانور سراسری حوادث مرکب شیمیایی منطقه ویژه نقش و حضوری پررنگ داشت

اقتصاد و بیمه – شرکت پتروشیمی اروند به عنوان یکی از اصلی‌ترین پتروشیمی‌های بالادستی منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی پتروشیمی در مانور سراسری حوادث مرکب شیمیایی منطقه ویژه نقش و حضوری پررنگ داشت.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند؛ در این مانور سراسری که با تمرکز بر حادثه‌ی فرضی نشت گاز کلر از شرکت پتروشیمی اروند صورت گرفت، بیش از ۴۰۰ نیروی ستادی و عملیاتی مشارکت داشتند و میزان آمادگی و نحوه عملکرد کارگروه های مدیریت و عملیات در شرایط اضطراری به نمایش گذاشته‌شد.
محمدرضا کریمی مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند با حضور در تمامی مراحل این مانور، عملیات و واکنش سریع تیم مدیریت بحران در شرایط اضطراری را مطلوب ارزیابی کرد و آن را حاصل تجربه و آموزش نیروهای عملیاتی دانست.