مشارکت تامین سرمایه خلیج فارس در یکی از بزرگترین تامین مالی‌های بازار سرمایه
مشارکت تامین سرمایه خلیج فارس در یکی از بزرگترین تامین مالی‌های بازار سرمایه
پذیره نویسی اوراق صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با مشارکت تامین سرمایه خلیج فارس، از طریق شرکت در کنسرسیوم تعهد پذیره نویسی همراه با تامین سرمایه‌های امید، لوتوس پارسیان، ملت و کاردان صورت پذیرفت.

اقتصادوبیمه؛

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع خلیج فارس

معاون سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه خلیج فارس در رابطه با تامین مالی این شرکت از طریق بازار سرمایه، تصریح کرد: گل گهر در دو مرحله از انتشار اوراق اجاره حدود ۸ همت از بازار سرمایه تامین مالی انجام داده که آخرین مورد تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره به مبلغ ۶۸۰۰ میلیارد تومان بود که از روز چهارشنبه دوم آذر ماه آغاز شد.

مسعود بهمنی راد ادامه داد: شرکت تامین سرمایه خلیج فارس در طی دو روز کاری عملیات پذیره اوراق مذکور به ارزش ۵۰۰۰ میلیارد ریال را به پایان رساند.

به گفته او، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر بزرگترین تولید کننده کنستانتره سنگ آهن و گندله در ایران می‌باشد که سالانه بیش از ۱۵ میلیون تن کنستانتره سنگ آهن تولید می‌‌کند. هدف از انتشار این اوراق اجاره، تامین مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت اجرای پروژه توسعه کارخانه گندله‌ سازی شماره یک و دو گل گهر، پروژه سولفور زدایی از گازهای خروجی کارخانه گندله سازی، پروژه خط انتقال گاز ۲۴ اینچ انشعاب از خط ارسنجان -پاریز به منطقه گل‌گهر و … است.

گفتنی است تعهد پذیره نویسی و بازار‌گردانی اوراق اجاره گل‌گهر سبب شناسایی درآمد ۷۲۰ میلیارد ریالی در چهار سال آتی برای شرکت تامین سرمایه خلیج فارس خواهد شد.