مسابقه رالی اتومبیل رانی خانوادگی بازنشستگان کشوری استان مازندران
مسابقه رالی اتومبیل رانی خانوادگی بازنشستگان کشوری استان مازندران

مسابقه رالی اتومبیل رانی خانوادگی بازنشستگان کشوری استان مازندران برگزار شد

اقتصاد و بیمه – مسابقه رالی اتومبیل رانی خانوادگی بازنشستگان کشوری استان مازندران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی از رضا تقوی، به مناسبت روز ملی خلیج فارس و هفته معلم، مسابقه رالی اتومبیل رانی خانوادگی بازنشستگان کشوری استان مازندران روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار گردید.