مزایده ۱۷۲ میلیارد ریالی برای تجلی
مزایده ۱۷۲ میلیارد ریالی برای تجلی
شرکت تجلی توسعه و معادن فلزات از واگذاری گواهی کشف محدوده مروست باختری با ماده معدنی پلاسرمونازیت استان یزد خبر داد.

اقتصادوبیمه؛

شرکت تجلی با شرکت در مزايده ای که سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سی و یکم مرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار کرده بود، موفق شد تا در زمان اعلام نتایج مزایده در دوم شهریورماه ۱۴۰۱ برنده واگذاری گواهی کشف محدوده مروست باختری با ماده معدنی پلاسرمونازیت (از عناصر مهم نادر خاکی) استان یزد شود.
تضامین ارائه شد از سوی شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات برای شرکت در این مزایده مبلغ ۸٫۱۹۴ میلیون ریال ضمانت نامه بانکی بوده است. ارزش این فقره گواهی کشف پلاسر مونازیت باختری استان یزد مبلغ ۱۷۲٫۳۳۳ میلیون ریال است.
طی گواهی کشف اعلام شده، ذخیره قطعی قابل بهره برداری به میزان ۹٫۴۵۳٫۰۰۰ تن با میانگین عیار ۱۵۶٫۷۶ گرم در تن است.