در این مراسم که به صورت مجازی درحال برگزاری است،افرادی چون حمید کردبچه، رئیس پژوهشکده بیمه ،غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدکریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران، سخنرانی خواهند داشت. بنابر آنچه در گزارش های تصویری به چشم می خورد ، برخی از مدیران عامل […]

در این مراسم که به صورت مجازی درحال برگزاری است،افرادی چون حمید کردبچه، رئیس پژوهشکده بیمه ،غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدکریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران، سخنرانی خواهند داشت. بنابر آنچه در گزارش های تصویری به چشم می خورد ، برخی از مدیران عامل شرکت های بیمه ای در این همایش حضور دارند.