مدیریت(( نفت و گاز پارسیان)) به مدیری نفتی سپرده شد
مدیریت(( نفت و گاز پارسیان)) به مدیری نفتی سپرده شد
مدیرعاملى شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به اسماعیل قنبرى سپرده شد. وى که از نیروهاى متخصص صنعت نفت است، در کارنامه حرفه اى خود سوابق ارزشمند مدیریتى در حوزه هاى مختلف سیاستگذارى، اجرایى و پژوهشى در صنایع پالایشى و پتروشیمیایى را دارد.
قنبرى به عنوان عضو اصلى هییت مدیره شرکت ملى صنایع پتروشیمى که متولى توسعه و راهبرى صنعت پتروشیمى کشور است در شرایط بحرانى همواره در راستاى صیانت از این صنعت ارزش آفرین و ممانعت از به انحراف کشاندن و تضییع حقوق بیت المال در مقاطع مختلف بصورت جهادى و بازدارنده ایفاى وظیفه نمود.
وى طى چندین سال مدیرعاملى شرکت پژوهش و فناورى پتروشیمى با راهبرى  پژوهشگران و محققان گرانقدر این پژوهشگاه اولین دانشها و فناوری هاى ایرانى را در حوزه فرایند و کاتالیست براى صنعت پتروشیمى کشور به ارمغان اورد .مجتمع هاى پتروشیمى در حال احداث با برخوردارى از این فناوریهاى خلق شده از نکات درخشان سوابق حرفه اى وى محسوب می شوند. مدیریت اجرایى پروژه هاى مختلف فرایندهاى متنوع پتروشیمیایى در مقیاس نیمه صنعتى و دمو پلنتها و همچنین راهبرى انستیتوهاى تحقیقاتى الفین دانشگاه تربیت مدرس، پلى الفین دانشگاه صنعتى امیر کبیر ،متانول دانشگاه شیراز و پروپیلن پژوهشگاه مهندسى شیمى ایران از دیگر سوابق کارى وى است.
بی شک تجارب گسترده قنبرى در عرصه هاى مختلف صنعتى و دانشگاهى و نگاه ویژه به سرمایه هاى انسانى ظرفییت بسیار ارزشمندى در راستاى توسعه صنعت نفت و پتروشیمى کشور بشمار می آید. شایان ذکر است شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان یکى از بزرگترین هلدینگهاى پتروشیمى کشور و از مجموعه های اقتصادی وزارت دفاع است و در حالی که این روزها انتصابات در برخی مجموعه های بزرگ پتروشیمی بدون سوابق و تجربیات مرتبط و شایسته سالاری با واکنش های منفی روبرو گشته نگاه دقیق و ریز بین امیر آشتیانی وزیر دفاع در انتصاب قنبری و جذب این مدیر نفتی در هلدینگ بزرگ نفت و گاز پارسیان بازتاب مثبت و بسیار گسترده ایی  در بین مدیران و کارکنان صنعت پتروشیمی و مجموعه بزرگ نفت و گاز پارسیان داشته  وانتصابی از نوع دولت مردمی ؛ ایران قوی است که تخصص و تعهد را تواما با هم دارد و انتظار می رود با حضوراین  مدیر جهادی و مجرب و توانمند نفتی به یادگار مانده از دوران دفاع مقدس شاهد توسعه و بالندگی و پیشرفت  و توسعه بیش از پیش این مجموعه باشیم.