مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد: بهبود ایمنی کشتی ­های تحت پرچم ایران بر اساس دو یادداشت تفاهم منطقه ای
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد: بهبود ایمنی کشتی ­های تحت پرچم ایران بر اساس دو یادداشت تفاهم منطقه ای

مدیرکل امور دریایی از ارتقای موقعیت پرچم ایران، بر اساس دو یادداشت تفاهم پاریس و توکیو، خبر داد و آن را ​نشان­ دهنده بهبود وضعیت فنی و ایمنی ناوگان تجاری تحت پرچم متردد در بنادر آسیایی و اروپایی عنوان کرد

اقتصاد و بیمه – مدیرکل امور دریایی از ارتقای موقعیت پرچم ایران، بر اساس دو یادداشت تفاهم پاریس و توکیو، خبر داد و آن را ​نشان­ دهنده بهبود وضعیت فنی و ایمنی ناوگان تجاری تحت پرچم متردد در بنادر آسیایی و اروپایی عنوان کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، مهدی فرمهینی فراهانی در همایش دو روزه افسران کنترل و بازرسی و ثبت کشتی ­ها و صدورگواهینامه­ های دریایی، از ارتقای ایمنی کشتی­های تحت پرچم و بهبود وضعیت پرچم جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه های اطلاعاتی یادداشت تفاهم های منطقه ای پاریس و توکیو خبر داد.

بر پایه این گزارش، همایش افسران کنترل و بازرسی و ثبت کشتی­ها و صدورگواهینامه­های دریایی، به منظور بررسی فرآیندهای کاری فی مابین در جهت ارتقای ایمنی شناوران تحت پرچم، افزایش هماهنگی واحدهای متناظر و همچنین بروز رسانی دانش تخصصی افسران از قوانین کنوانسیون های بین المللی در سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.

این در حالی است که برگزاری بازرسی های متمرکز در خصوص ایمنی شناوران مسافری و همچنین همکاری نزدیک ادارات کنترل و بازرسی و ثبت کشتیها و موسسات رده بندی در جهت ارتقای ایمنی شناوران مسافری، با توجه به نزدیکی ایام تعطیلات نوروزی و شروع سفرهای دریایی، در دستور کار اداره کل امور دریایی قرار دارد.