مدیرعامل «شستا» بالاخره روزه سکوت را شکست
مدیرعامل «شستا» بالاخره روزه سکوت را شکست

«شستا» همواره پرحاشیه بوده است/ اختلافات مدیریتی طبیعی است، اما از «مسعود اسم خانی» حمایت می‌کنم/ ثبت رکورد تاریخی تولید پتروشیمی‌ «غدیر» بخشی از کارنامه قابل دفاع «اسم خانی» در تاپیکوست

اقتصاد و بیمه – «شستا» همواره پرحاشیه بوده است/ اختلافات مدیریتی طبیعی است، اما از «مسعود اسم خانی» حمایت می‌کنم/ ثبت رکورد تاریخی تولید پتروشیمی‌ «غدیر» بخشی از کارنامه قابل دفاع «اسم خانی» در تاپیکوست