مدیرعامل جدید پتروشیمی شازند کیست؟
مدیرعامل جدید پتروشیمی شازند کیست؟

بررسی سوابق دکتر علیرضا خلیلی‌نیا که به عنوان مدیرعامل جدید پتروشیمی شازند معرفی شده نشان می‌دهد، تجربه و تخصص دو ویژگی اصلی وی است و باید به زودی شاهد تغییر و تحول در این مجتمع عظیم پتروشیمی باشیم

اقتصاد و بیمه – بررسی سوابق دکتر علیرضا خلیلی‌نیا که به عنوان مدیرعامل جدید پتروشیمی شازند معرفی شده نشان می‌دهد، تجربه و تخصص دو ویژگی اصلی وی است و باید به زودی شاهد تغییر و تحول در این مجتمع عظیم پتروشیمی باشیم.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی “نفت ما”، خلیلی‌نیا، به غیر از حضور در هیئت مدیره موسسه صنعت نفت آبادان و مشاور اقتصادی پتروشیمی آبادان، سوابقی چون، معاون توسعه مدیریت منطقه آزاد چابهار، مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان صنایع بهشهر و مدیرعاملی شرکت توسعه صنایع بهشهر، مدیرعاملی بیمه اقتصاد نوین، مدیرعاملی آبفای آبادان و عضویت در هیئت مدیره شرکت کشتی‌سازی اروندان را در کارنامه خود دارد.
دکتر خلیلی‌نیا در رشته اقتصاد نفت و گاز مقطع دکترای خود را به پایان رسانده و دارای کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی است و یکی از معدود مدیران صنعت نفت محسوب می‌شود که تجربه و تخصص را توامان در اختیار دارد.
وی مدیری تحول‌گرا محسوب می‌شود و پتروشیمی شازند در دوره مدیریت وی شاهد تحولات زیادی خواهد بود.