مدیران برگزیده روابط عمومی کشور
مدیران برگزیده روابط عمومی کشور

آیین اختتامیه هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت بیمه با حضور رئیس کل بیمه مرکزی چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت برگزار شد. این جشنواره با هدف برقراری پویایی و تبیین مقایسه بین روابط عمومی های صنعت بیمه کشور برای هشتمین سال متوالی در هفته ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد و تندیس های برگزیده به سرکار […]

آیین اختتامیه هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت بیمه با حضور رئیس کل بیمه مرکزی چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت برگزار شد.

این جشنواره با هدف برقراری پویایی و تبیین مقایسه بین روابط عمومی های صنعت بیمه کشور برای هشتمین سال متوالی در هفته ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد و تندیس های برگزیده به سرکار خانوم دکتر زمردیان و آقایان دکتر موسوی ، دکتر شکری ، دکتر اسلامی فرد ، دکتر عصاری ، دکتر حامی فرد ،دکتر مهدی پور و احمد رضا تهرانی مدیران منتخب روابط عمومی کشور تعلق گرفت .

گفتنی است ، در این جشنواره از مدیران روابط عمومی های شرکت بیمه “ما” ، بیمه ایران، بیمه دی، بیمه رازی، بیمه کوثر، بیمه باران ،بیمه سامان و بیمه سرمد در حضور رئیس کل بیمه مرکزی تقدیر بعمل آمد.

به نمایندگی از گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه کسب این موفقیت را به این بزرگواران و استون های روابط عمومی صنعت بیمه کشورمان که به شایستگی برگزیده گردیده اند را صمیمانه تبریک عرض می نمایییم.