مجمع مارگارین در حال برگزاری است
مجمع مارگارین در حال برگزاری است
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مارگارین با حضور بیش از ۶۶درصدی سهامداران در سالن ورزشی خود مجموعه در حال برگزاری است .