قند نیشابور به مجمع سالانه نشست
قند نیشابور به مجمع سالانه نشست

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت قند نيشابور (سهامی‌عام) مورخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۱ در محل هتل اسپيناس تشکیل گردید

اقتصاد و بیمه – اجرای برنامه های ۱۷ گانه دکتر محمود شهراسبی جهت ارزش آفرینی مجموعه

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت قند نيشابور (سهامی‌عام) مورخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۱ در محل هتل اسپيناس تشکیل گردید.

در این مجمع که بیش از ۸۶/۶۲ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده بیمه مرکزی ج.ا.ا برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای همايون باقري طادي بود، که جنابان حميد مظفري و ابوالفضل علي مراد در مقام نظار اول و دوم و آقای محمود شهراسبي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ و با تقسیم سود ۱۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
«ادامه مطلب بزودی در نشریه و سایت»