مجمع عمومی فوق العاده بانک آینده برگزار شد
مجمع عمومی فوق العاده بانک آینده برگزار شد

اقتثصادو بیمه- مجمع عمومی فوق العاده بانک آینده روز دوشنبه بیستم شهریورماه سال جاری برگزار شد. در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ج.ا.ایران، و شرکت فرابورس ایران برگزار شد، روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد برای سال‌های 1400 و 1401 و روزنامه اطلاعات برای سال 1402 […]

اقتثصادو بیمه- مجمع عمومی فوق العاده بانک آینده روز دوشنبه بیستم شهریورماه سال جاری برگزار شد.


در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ج.ا.ایران، و شرکت فرابورس ایران برگزار شد، روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد برای سال‌های 1400 و 1401 و روزنامه اطلاعات برای سال 1402 به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک انتخاب شدند.