مجمع عمومی فوق العاده بانک آینده برگزار شد
مجمع عمومی فوق العاده بانک آینده برگزار شد

اقتثصادو بیمه- مجمع عمومی فوق العاده بانک آینده روز دوشنبه بیستم شهریورماه سال جاری برگزار شد. در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ج.ا.ایران، و شرکت فرابورس ایران برگزار شد، روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و روزنامه اطلاعات برای سال ۱۴۰۲ […]

اقتثصادو بیمه- مجمع عمومی فوق العاده بانک آینده روز دوشنبه بیستم شهریورماه سال جاری برگزار شد.


در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ج.ا.ایران، و شرکت فرابورس ایران برگزار شد، روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و روزنامه اطلاعات برای سال ۱۴۰۲ به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک انتخاب شدند.