مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت لوله‌سازی اهواز برگزار شد
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت لوله‌سازی اهواز برگزار شد
مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت لوله‌سازی اهواز امروز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه با حضور معاون امور شرکت‌ها و مجامع شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و مدیران شرکت لوله‌سازی اهواز برگزار شد.

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت لوله‌سازی اهواز امروز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه با حضور معاون امور شرکت‌ها و مجامع شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و مدیران شرکت لوله‌سازی اهواز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی، آقای زاهد مراقی رئیس هیئت مدیره شرکت لوله‌سازی اهواز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت، صاحبان سهام را در جریان مسائل و مشکلات این شرکت قرار داد.

 

بر اساس همین گزارش، پیشنهاد مطروحه این شرکت مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین به منظور خروج از ماده 141 و جلوگیری از زیان‌دهی مورد بحث قرار گرفت که به تصویب صاحبان سهام نرسید.

باتوجه به ادامه روند زیان‌دهی این شرکت، از شرکت لوله‌سازی اهواز خواسته شد برای خروج از زیان، ظرف سه تا چهار ماه آینده یک برنامه مدون اجرایی و عملیاتی به سهامداران ارائه نماید.

گفتنی است شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی (هلدینگ صباانرژی) با تملک 40 و نیم درصد از سهام شرکت لوله‌سازی اهواز، سهام‌دار عمده این شرکت محسوب می‌شود.