مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده نفت پاسارگاد در حال برگزاری است
مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده نفت پاسارگاد در حال برگزاری است
گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه