مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی باما
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی باما
مجمع عمومی عادی شرکت باما با حضور بیش از 52% درصد از سهامداران در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. گزارش تصویری