مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده پتروشیمی مارون برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده پتروشیمی مارون برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و مجمع عمومی بطور فوق العاده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت پتروشیمی مارون با حضور بیش از ۸۷ درصد سهامداران حقیقی برگزار گردید.