مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سيمان شرق
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سيمان شرق
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فرآورده هاي سيمان شرق (سهامی‌عام) مورخ 03/08/1400 در محل شرکت فرآورده هاي سيمان شرق ساختمان اصلي طبقه دوم برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سيمان شرق (سهامی‌عام) مورخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۰ در محل هتل بزرگ ارم سالن همايش نگين برگزار گردید.

در این مجمع که با حضور ۰۷/۶۲ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای فرهنگ ثابتي بود، که جنابان  سعيد نايب و احسان حاجي حسن معمار  در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد مهدي ابراهيمي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ و با تقسیم سود ۸۰۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

«گزارش تکمیلی بزودی در نشریه و سایت»