مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان کردستان
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان کردستان
در این مجمع که با حضور 95/87 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای سعید نائب بود، که آقای کامران معتمدی و خانم غزاله تیما در مقام نظار اول و دوم و آقای دکتر نیکپور به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان کردستان (سهامی‌عام) مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۰ در محل محل هتل ارم برگزار گردید.

در این مجمع که با حضور ۹۵/۸۷ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای سعید نائب  بود، که آقای کامران معتمدی و خانم غزاله تیما در مقام نظار اول و دوم و آقای دکتر نیکپور به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ و با تقسیم سود ۷۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

«گزارش تکمیلی به زودی در وب سایت و نشریه»