مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کالسیمین در حال برگزاری است.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کالسیمین در حال برگزاری است.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کالسیمین در مرکز همایش‌های ایرانیان با حضور بیش از ۶۲/۴۱ درصد از سهامداران در حال برگزاری است. گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه