مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی جم برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی جم برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی جم منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  در سالن تلاش وزارت کار و با حضور ۹۱ درصد از سهامداران برگزار شد .

 اقتصادوبیمه؛

.

 

((گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه ))