مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(سهامی عام ) مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ در محل مجموعه فرهنگي و ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي ، سالن تلاش تشکیل گردید.