بیمه میهن بر اساس آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصادِ سه شنبه 23 شهریور، از کلیه سهامداران و نمایندگان تام الاختیار اشخاص حقوقی سهامدار این شرکت دعوت کرد

بیمه میهن بر اساس آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصادِ سه شنبه 23 شهریور، از کلیه سهامداران و نمایندگان تام الاختیار اشخاص حقوقی سهامدار این شرکت دعوت کرد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بیمه میهن که در ساعت 14:00 روز یکشنبه 4 مهر 1400 در سالن اجتماعات این شرکت برگزار می شود، حاضر شوند. دستور جلسه این مجمع طبق ماده 29 اساسنامه بیمه میهن، انتخاب اعضای هیأت مدیره است. بر اساس این گزارش، سهامدارانی که مایل به حضور فیزیکی در این جلسه هستند، لازم است روز یکشنبه 4 مهرماه از ساعت 10 تا 11 با ارائه کارت ملی و اسناد نمایندگی معتبر برای اخذ کارت ورود به جلسه در محل شرکت حضور یابند. جلسه این مجمع ضمناً از طریق پورتال بیمه میهن به نشانی www.mihaninsurance.com آنلاین پخش می شود.