مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پرداز سیر برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پرداز سیر برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ریل پرداز سیر در محل هتل سیمرغ تهران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار شد. . گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه