مجمع عمومی سالانه منتهی به ۹۹/۶/۳۱ و شرکت نوسازی ساختمان در دانشگاه الزهرا در حال برگزاری است در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده است مدیر خوشفکر و پر برنامه ساختمان کشور جناب آقای مهندس سیاوش جروند به قرائت گزارش جامع هیات مدیره پیرامون اهم فعالیت ها و دستاوردهای حاصله در سال […]

مجمع عمومی سالانه منتهی به ۹۹/۶/۳۱ و شرکت نوسازی ساختمان در دانشگاه الزهرا در حال برگزاری است در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده است مدیر خوشفکر و پر برنامه ساختمان کشور جناب آقای مهندس سیاوش جروند به قرائت گزارش جامع هیات مدیره پیرامون اهم فعالیت ها و دستاوردهای حاصله در سال مالی مورد گزارش پرداخت.

پروژه های مسکن مهر، پردیس، آفتاب یزد، ظفر، نوسای کیش و … منجمله پروژه های بزرگ و چند منظوره این شرکت پیمانکار و انبوه ساز ساختمانی خوشنام کشورمان می باشد.
حل و فصل بخش اعظمی از پرونده های حقوقی، رایزنی ها و جلسات متعدد با شرکای تجاری منجمله مسکن مهر و سازمان منطقه آزاد کیش ، تعیین و تکلیف بسیاری از پروژه ها و بازبینی در قراردادهای با پیمانکارها من باب قدرالسهم ٔ سرمایه گذاریهاو… در جهت رعایت صرفه و صلاح سهامدارن ذینفعان و شرکت منجمله اقدامات ارزشمندی است که در سال مالی مورد گزارش توسط تیم مدیریت کاردان و کاربلد و درایت مهندس سیاوش جروند حاصل گردیده است .

مشاهده گالری تصاویر این مجمع

گزارش تکمیلی بزودی در وب سایت نشریه اقتصاد و بیمه