مجمع سالانه ایران دارو درحال برگزاری است
مجمع سالانه ایران دارو درحال برگزاری است

اقتصاد و بیمه- مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت  ایران دارو (سهامی‌عام) مورخ 1403.01.29 در محل بازار چارسو – طبقه هفتم سالن يک تشکیل گردید. در این مجمع که با اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده […]

اقتصاد و بیمه- مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت  ایران دارو (سهامی‌عام) مورخ 1403.01.29 در محل بازار چارسو – طبقه هفتم سالن يک تشکیل گردید.

در این مجمع که با اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای دکتر مرادی بود، که جنابان فلاح پور و لطفی در مقام نظار اول و دوم و آقای شمسی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

گزارش هیات مدیره توسط جناب آقای دکتر نصراللهی مدیرعامل ایران دارو  قرائت می شود.

مجمع در حال برگزاری است.

    

 

   

 

«گزارش تکمیلی بزودی در نشریه و سایت اقتصاد و بیمه»