مجمع بهساز کاشانه تهران برگزار شد
مجمع بهساز کاشانه تهران برگزار شد
شرکت «ثبهساز» خود را متعهد مي‏داند با تاکید بر مشارکت مردم و کارآفرینان در فعالیت های اقتصادی و با بکارگیری سرمایه انسانی خلاق و توانمند، تمرکز بر نوآوری، کیفیت، روش‌های نوین تامین مالی، روابط اثر بخش با سازمان‌های مربوطه، حقوق ذي نفعان خود را به نحو مطلوب تامين نماید.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بهساز کاشانه تهران (سهامی‌عام) مورخ 31/01/1401 در محل مرکز همايشهاي بين المللیی دانشگاه الزهرا برگزار شد .

الزهرا (س) برگزار گردید.
در این مجمع که با حضور 2/71 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای شاهين فارسي بود، که جنابان سيدحامد پوربخش و مهدي بهداد در مقام نظار اول و دوم و دکتر اميرمسعود قرباني نیا به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 30/09/1400 و پس از استماع گزارش
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.

ماموریت شرکت

شرکت بهساز کاشانه تهران براساس مفاد اساسنامه و بمنظور ایجاد ارزش افزوده، ماموریت‌های زیر را در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتي بر عهده دارد:

ايجاد ارزش افزوده بر روي املاک مستعد از طريق بهره‌مندی از کارکنان توانمند و دانش محور
مشارکت با برترين شرکاي حاضر در عرصه ساخت وساز
تامین رضایت مشتریان در جهت تامین منافع سهامداران و ذینفعان کلیدی
شرکت خود را متعهد مي‏داند با تاکید بر مشارکت مردم و کارآفرینان در فعالیت های اقتصادی و با بکارگیری سرمایه انسانی خلاق و توانمند، تمرکز بر نوآوری، کیفیت، روش‌های نوین تامین مالی، روابط اثر بخش با سازمان‌های مربوطه، حقوق ذي نفعان خود را به نحو مطلوب تامين نماید.


«گزارش تکمیلی به زودی در وب سایت و نشریه»