مانور مشترک منطقه‌ای در شرکت پتروشیمی زاگرس برگزار شد.
مانور مشترک منطقه‌ای در شرکت پتروشیمی زاگرس برگزار شد.
مانور مشترک سطح یک تکمیلی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی در شرکت پتروشیمی زاگرس برگزار شد.

اقتصادوبیمه؛

به نقل از  روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس،

در روز دوشنبه مورخ ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۱ مانور مشترک منطقه‌ای در مجتمع پتروشیمی زاگرس با سناریوی حریق کانتینر در انبار یارد، عملیات امداد و نجات، عملیات  HAZMAT و حریق مخزن در واحد دوم این مجتمع با مشارکت تیم‌های واکنش اضطراری و تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی و با حضور دکتر متین دیداری مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت پتروشیمی زاگرس و جمعی از مدیران ارشد این شرکت برگزار شد.

بنا بر این گزارش، در این مانور با تشکیل کمیته بحران در محل حادثه و ارزیابی اولیه توسط فرمانده حادثه، تاکتیک‌های عملیاتی به تیم‌های واکنش در شرایط اضطراری ابلاغ و اقدامات لازم صورت پذیرفت.