لوح ستاره ارتباطی مدیر ارشد به جعفر ربیعی اهدا شد/ ستاره طلایی روابط‌عمومی در حوزه مسئولیت اجتماعی به گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس رسید
 لوح ستاره ارتباطی مدیر ارشد به جعفر ربیعی اهدا شد/ ستاره طلایی روابط‌عمومی در حوزه مسئولیت اجتماعی به گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس رسید
در هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی که عصر امروز و با حضور مجازی سخنگوی دولت و جمعی از مدیران صنایع و ارگان‌های مختلف و همچنین صاحبنظران حوزه روابط عمومی برگزار شد، دو جایزه ویژه به گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس تعلق گرفت.

به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، لوح ستاره ارتباطی مدیر ارشد به جعفر ربیعی مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس اهدا شد که ابوالفضل عزیزی مدیر سرمایه انسانی این گروه به نمایندگی، آن را دریافت کرد.

همچنین ستاره طلایی روابط‌عمومی در حوزه مسئولیت اجتماعی و لوح تقدیر به دلیل اقدامات انجام شده در این حوزه در سال ۱۳۹۹ به مدیریت برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس اهدا شد.