لبیک جهادگران شرکت آهن و فولاد ارفع به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»
لبیک جهادگران شرکت آهن و فولاد ارفع به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»

جهادگران شرکت آهن و فولاد ارفع به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» با کسب رکورد‌های متنوع ماهیانه و روزانه در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ لبیک گفتند

اقتصاد و بیمه – جهادگران شرکت آهن و فولاد ارفع به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» با کسب رکورد‌های متنوع ماهیانه و روزانه در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ لبیک گفتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آهن و فولاد ارفع، جهادگران عرصه تولید در شرکت آهن و فولاد ارفع در لبیک به تعیین شعار افزایش تولید توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی موفق به کسب رکورد‌های جدید شدند.

رکورد جدید تولید ماهیانه آهن اسفنجی به میزان ۱۰۵۸۸۸ تن
کسب سه رکورد پیاپی تولید روزانه آهن اسفنجی در ۱۲،۱۱،۱۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به میزان ۳۵۸۰ تن
رکورد جدید تولید ماهیانه شمش فولادی به میزان ۸۷۵۹۹ تن
رکورد جدید ۲۲ مرتبه ذوب با تناژ ۳۴۴۵ تن در ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در واحد ریخته‌گری