قدردانی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از هلدينگ خلیج فارس
قدردانی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از هلدينگ خلیج فارس

️دکتر فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از نگاه و حمایت ویژه آقای دکتر علی‌عسكری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و این هلدینگ مهم در توسعه صنعت پتروشیمی کشور به ویژه استان خوزستان قدردانی کرد

اقتصاد و بیمه – ️دکتر فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از نگاه و حمایت ویژه آقای دکتر علی‌عسكری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و این هلدینگ مهم در توسعه صنعت پتروشیمی کشور به ویژه استان خوزستان قدردانی کرد.

روابط عمـومی شركت صنايع پتروشيمی خليـج فـارس