فولاد خوزستان آماده افتتاح پروژه عظیم تصفیه‌خانه شیمیایی پساب صنعتی می‌شود
فولاد خوزستان آماده افتتاح پروژه عظیم تصفیه‌خانه شیمیایی پساب صنعتی می‌شود

محمد نیکوکار قائم مقام مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در حوزه بهره برداری و توسعه به همراه میثم شهنیانی معاون طرح و توسعه، محمد جامعی مدیر روابط عمومی و جمعی دیگر از مسئولین این شرکت از پروژه عظیم تصفیه خانه شیمیایی پساب صنعتی RO شرکت فولاد خوزستان بازدید کردند

اقتصاد و بیمه – محمد نیکوکار قائم مقام مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در حوزه بهره برداری و توسعه به همراه میثم شهنیانی معاون طرح و توسعه، محمد جامعی مدیر روابط عمومی و جمعی دیگر از مسئولین این شرکت از پروژه عظیم تصفیه خانه شیمیایی پساب صنعتی RO شرکت فولاد خوزستان بازدید کردند.

 

این بازدید با محوریت برنامه ریزی و هماهنگی جهت افتتاح این طرح عظیم زیست محیطی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور انجام شد.

سرمایه گذاری پروژه مذکور ۴۳۳ میلیارد ریال و ۷.۲ میلیون یورو است.