فریدونی مدیر روابط‌عمومی گهرزمین شد
فریدونی مدیر روابط‌عمومی گهرزمین شد

محیاپور مدیرعامل جدید شرکت سنگ‌آهن گهرزمین طی حکمی هادی فریدونی را به عنوان مدیر حوزه مدیرعامل و روابط‌عمومی شرکت سنگ‌آهن گهرزمین منصوب کرد

اقتصاد و بیمه – محیاپور مدیرعامل جدید شرکت سنگ‌آهن گهرزمین طی حکمی هادی فریدونی را به عنوان مدیر حوزه مدیرعامل و روابط‌عمومی شرکت سنگ‌آهن گهرزمین منصوب کرد.

 

محمد محیاپور مدیرعامل جدید شرکت سنگ‌آهن گهرزمین صبح امروز هادی فریدونی را به عنوان مدیر حوزه مدیرعامل و روابط‌عمومی این شرکت انتخاب کرد. پیش از این محمدعلی سعادتی‌پاریزی مدیر‌ روابط‌‌عمومی شرکت گهرزمین بود که طی حکمی از این پس به عنوان مدیر رفاهی گهرزمین معرفی شد.گفتنی است هادی فریدونی مدیریت حوزه مدیرعامل و روابط‌عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر را در سابقه کاری خود دارد.