فراخوان شناسایی و بکارگیری نیروی قراردادی در شرکت‌های توسعه آهن و فولاد گل‌گهر و جهان فولاد سیرجان
فراخوان شناسایی و بکارگیری نیروی قراردادی در شرکت‌های توسعه آهن و فولاد گل‌گهر و جهان فولاد سیرجان

اقتصاد و بیمه- شرکت‌های توسعه آهن و فولاد گل‌گهر و جهان فولاد سیرجان در نظر دارند جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین داوطلبان مرد و زن به صورت قراردادی از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و روانشناختی دعوت به همکاری کنند. متقاضیان از ۶ تیر تا ۲۰ تیر مهلت دارند […]

اقتصاد و بیمه- شرکت‌های توسعه آهن و فولاد گل‌گهر و جهان فولاد سیرجان در نظر دارند جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین داوطلبان مرد و زن به صورت قراردادی از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و روانشناختی دعوت به همکاری کنند.

متقاضیان از ۶ تیر تا ۲۰ تیر مهلت دارند تا جهت ثبت نام اقدام کنند.