فجر انرژی ۵ ستاره شد
فجر انرژی ۵ ستاره شد

شرکت فجر انرژی خلیج فارس در نهمین جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی تقدیرنامه ۵ ستاره را کسب کرد

اقتصاد و بیمه – شرکت فجر انرژی خلیج فارس در نهمین جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی تقدیرنامه ۵ ستاره را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس، صبح یکشنبه ۷ اسفند نهمین جشنواره تعالی صنعت پتروشیمی با حضور معاون وزیر نفت در صنعت پتروشیمی و مدیران عامل پتروشیمی های کشور در سالن بین المللی کوشک برگزار شد.
شرکت فجر انرژی خلیج فارس در این جشنواره توانست تقدیرنامه ۵ ستاره تعالی در صنعت پتروشیمی را کسب کند. ۳۹ شرکت پتروشیمی در نهمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی شرکت کرده که فجر انرژی در این میان به تقدیرنامه ۵ ستاره دست پیدا کرده است.
شرکت فجر انرژی خلیج فارس از ۸ دوره گذشته جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، توانسته ۳ تندیس بلورین در دوره های ششم، هفتم و هشتم کسب کند. جایزه تعالی صنعت پتروشیمی از سال ۱۳۸۸ به همت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و به منظور توسعه و ارتقا سطح کیفیت مدیریت در صنعت پتروشیمی آغاز شد.
این ارزیابی براساس مدل و الگوی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM طراحی شده و شرکت ها براساس سطح بلوغ و حضور در این ارزیابی به سه جایزه اهتمام، تقدیرنامه و تندیس دست پیدا می کنند. پس از آمادگی و سطح بندی شرکت ها، اظهارنامه ای برای دبیرخانه این جایزه ارسال کرده تا در ادامه تیم ارزیاب از سوی دبیرخانه در مجتمع حاضر شده و فرآیند ارزیابی را آغاز کنند.
پس از جمع آوری اطلاعات توسط ارزیابان، مطالب ارائه شده مطابق با منطق RADAR با محاسبه و امتیاز بندی شده و به دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی ارسال می شود؛ دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی پس از بررسی گزارش بازخورد و نتیجه حاصل در کمیته داوران، نتیجه نهایی را در روز اختتامیه اعلام می کند.