فجر انرژی پایلوت هلدینگ خلیج فارس در شرکت های منطقه شد
فجر انرژی پایلوت هلدینگ خلیج فارس در شرکت های منطقه شد

اقتصاد و بیمه- شرکت فجر انرژی خلیج فارس به عنوان شرکت پایلوت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به منظور پیاده سازی سامانه یکپارچه منابع انسانی “بازتاب” انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی، هدف از پیاده سازی این نرم افزار بهینه سازی نظام ارزیابی عملکرد و جبران خدمات در شرکت های تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج […]

اقتصاد و بیمه- شرکت فجر انرژی خلیج فارس به عنوان شرکت پایلوت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به منظور پیاده سازی سامانه یکپارچه منابع انسانی “بازتاب” انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی، هدف از پیاده سازی این نرم افزار بهینه سازی نظام ارزیابی عملکرد و جبران خدمات در شرکت های تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس است و از نتایج به دست آمده آن برای بهبود و توسعه فردی کارکنان استفاده می شود.

همچنین اهداف فردی در راستای اهداف کلان سازمانی در مسیر درست و موثر به انجام می رسد بنابراین شرکت فجر انرژی خلیج فارس به عنوان شرکت پیشرو در این زمینه در ۲۲ و ۲۳ خرداد ماه و طی دو روز میزبان همکاران امور پژوهش منابع انسانی گروه جهت پیاده سازی، آموزش و اجرای نرم افزار بود. در این مرحله ۱۵۳ نفر ارزیاب از بخش های مخلتف شرکت فجر انرژی آموزش های لازم برای اجرایی کردن این نرم افزار را فرا گرفتند.

در ادامه ارزیابی عملکرد پرسنل شرکت فجر از خرداد ۱۴۰۳ با استفاده از نرم افزار مذکور انجام می شود؛ برنامه های  توسعه فردی از خروجی های این نرم افزار است که به تناوب و ماه های آینده اجرایی می شود.

1

1

1

1