فجر انرژی برای دهمین سال پیاپی از جامعه نظرسنجی کرد
فجر انرژی برای دهمین سال پیاپی از جامعه نظرسنجی کرد
شرکت فجر انرژی خلیج فارس از سال 1390 به منظور سنجش میزان رضایت مندی جامعه پیرامونی به عنوان یکی از ذینفعان کلیدی این شرکت، سالانه از نمایندگان جامعه در زمینه عملکرد خود نظرسنجی میکند.

به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی فجر انرژی، بر اساس نقشه استراتژی این شرکت شناخت انتظارات جامعه پیرامونی (بعنوان یکی از گروه های ذینفعان) و سنجش میزان رضایت مندی مردم از عملکردها، همواره مورد توجه این شرکت بوده است. شرکت فجر انرزی خلیج فارس هر ساله با همکاری نمایندگانی از جامعه پیرامونی نظرسنجی را برگزار می کند.
روش انجام این نظرسنجی به این گونه بوده که نمایندگان مردم (نهادهای عمومی، حاکمیتی، مردم نهاد و شرکتهای پتروشیمی همجوار) به گروه های عمومی، حاکمیتی-حمایتی- محیط زیستی تقسیم بندی شده و با ارائه پرسشنامه های تخصصی نظرات آن‌ها درباره عملکرد شرکت فجر انرژی خلیج فارس دریافت می شود.
در این نظرسنجی، هدف رضایت‌مندی 80 درصد برای کل بخش‌ها در نظر گرفته شده که میانگین محقق شده آن بیش از 80 درصد در سال 99 بوده است. بخش حاکمیتی- حمایتی با 70 درصد کمترین میانگین و بخش محیط زیستی با 92 درصد بیشترین میانگین را از مخاطبان کسب کرده اند. درصد رضایت مندی کلی سال 99 در مقایسه با سال گذشته ثابت مانده است اما در بخش حاکمیتی-حمایتی با کاهش 8 درصدی مواجه بوده و در مقابل در بخش محیط زیستی 11 درصد افزایش یافته است.
بالاترین و پایین ترین امتیازهای نظرسنجی سال 99 بدین ترتیب آمده است:
در گروه عمومی بالاترین رضایتمندی در بخش پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال تماس های تلفنی و مکاتبات شرکت با سازمان بوده و پایین ترین رضایت از تصمیمات آینده و تغییرات در فجر که موثر و مرتبط با آن بوده است.
در گروه حاکمیتی- حمایتی بالاترین رضایت در بخش رعایت ارزش‌های اخلاقی و کرامت انسانی در شرکت فجر بوده و پایین ترین رضایتمندی از میزان آگاهی مخاطب از تصمیمات آینده و تغییرات در شرکت که موثر و مرتبط با آنهاست، بوده است.
در گروه محیط زیست بالاترین رضایتمندی در بخش عملکرد شرکت در رعایت الزامات مرتبط با آلودگی صوتی بوده است؛ شرکت کنندگان نظرسنجی در گروه محیط زیست پایین ترین میزان رضایت برای این گروه را در نظر نگرفته بودند.
در مقایسه گروهی رضایتمندی سال 99 نسبت به سال گذشته در بخش عمومی پایین ترین رضایت از ” اطلاع رسانی این شرکت در  خصوص اخبار، دستاوردها و عملکرد” در سال 98 به “تصمیمات آینده و تغییرات در فجر که موثر و مرتبط با آن ها” در سال 99 و در بخش محیط زیستی بیشترین رضایت از “عملکرد شرکت در رعایت الزامات مرتبط با آلودگی هوا”  سال 98 به “عملکرد شرکت در رعایت الزامات مرتبط با آلودگی صوتی” در سال  99 تغییر کرده است.
گفتنی است این شرکت علاوه بر نظرسنجی از نمایندگان جامعه، به منظور شناخت عمیق‌تر انتظارات مردم و بررسی عملکرد خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی، پژوهش علمی رضایتمندی مردم جامعه با تمرکز بر شهرستان بندر ماهشهر را در سال 94 به انجام رسانده است.
همچنین با توجه به نتایج این نظرسنجی ها ، اقدامات متناسب تعریف شده که این اقدامات شامل پیگیری پروژه های درون سازمانی، اطلاع رسانی شفاف به نمایندگان جامعه، تشکیل جلسات حضوری با آنها و انعکاس نظرات به مسئولین مربوطه در سطوح مختلف مدیریتی صنایع و شهرستان است.
لازم به ذکر است که  تعداد پاسخ های دریافتی نظر سنجی مکتوب سال 1399، به علت همه گیری بیماری ناشی از ویروس کرونا، کمتر از میانگین سال گذشته بوده است.