فاز نخست کارخانه گاز و گاز مایع ۳۲۰۰ به بهره‌برداری رسید
فاز نخست کارخانه گاز و گاز مایع ۳۲۰۰ به بهره‌برداری رسید

رئیس‌جمهوری فاز نخست کارخانه گاز و گاز مایع ۳۲۰۰ (پالایش گاز هویزه خلیج فارس) را با ظرفیت فرآورش روزانه ۲۵۰ میلیون فوت مکعب گازهای همراه نفت حاصل از تولید نفت‌خام از میدان‌های غرب کارون افتتاح کرد

اقتصاد و بیمه – رئیس‌جمهوری فاز نخست کارخانه گاز و گاز مایع ۳۲۰۰ (پالایش گاز هویزه خلیج فارس) را با ظرفیت فرآورش روزانه ۲۵۰ میلیون فوت مکعب گازهای همراه نفت حاصل از تولید نفت‌خام از میدان‌های غرب کارون افتتاح کرد