فارابی دیگر جز صنایع آلاینده نخواهد بود/جزئیات طرح توسعه تبدیل متانول به اتانول + فیلم
فارابی دیگر جز صنایع آلاینده نخواهد بود/جزئیات طرح توسعه تبدیل متانول به اتانول + فیلم

در نیمه‌دوم ۱۴۰۲ زیان انباشته پتروشیمی فارابی تمام می شود/سهامداران فارابی منتظر دریافت سود در پایان ۱۴۰۲ باشند/ تعویض نمک انتقال حرارت و کاتالیست با موفقیت تعویض شد

اقتصاد و بیمه – در نیمه‌دوم ۱۴۰۲ زیان انباشته پتروشیمی فارابی تمام می شود/سهامداران فارابی منتظر دریافت سود در پایان ۱۴۰۲ باشند/ تعویض نمک انتقال حرارت و کاتالیست با موفقیت تعویض شد.

روابط عمومی پتروشیمی فارابی