عید سعید غدیر خم مبارک باد
عید سعید غدیر خم مبارک باد
غدیر، ریزش باران الطاف رحمانی بر گلزار جان‌های تشنه است غدیر، برکت همه احساس‌های معنوی و دریای جاری خیرات نبوی است عید سعید غدیر خم بر تمام شیعیان جهان تبریک و تهنیت باد.

 

عید سعیدغدیرخم مبارک باد