عملیاتی دیگر برای استمرار پایداری تولید/ تعمیر اساسی توربین ۱۵ نیروگاه‌های فجر انرژی خلیج فارس پایان یافت
عملیاتی دیگر برای استمرار پایداری تولید/ تعمیر اساسی توربین ۱۵ نیروگاه‌های فجر انرژی خلیج فارس پایان یافت

تعميرات اساسی توربین‌های شرکت فجر انرژی خلیج فارس قلب تپنده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و تامین و تولید کننده سرویس‌های حیاتی پايان يافت

اقتصاد و بیمه – تعميرات اساسی توربین‌های شرکت فجر انرژی خلیج فارس قلب تپنده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و تامین و تولید کننده سرویس‌های حیاتی پايان يافت.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ کارشناسان خبره شرکت فجر که وظیفه تامین و پایداری برق شرکت‌های پتروشیمی منطقه برای حفظ تولید را برعهده دارند، این عملیات را انجام دادند.

تعمیرات اساسی توربین ۱۵ نیروگاه ناحیه یک فجر که قرار بود طی ۵۵ روز انجام شود با برنامه‌ریزی مدون طی ۴۵ روز انجام شد و بیش ۳۰ هزار نفر ساعت کارکرد برای این تعمیرات ثبت شده است.

در انجام این تعمیرات، بیش از ۷۰۰ فقره تعمیر و یا تعویض شده تا پس از آزمایش‌ها و اطمینان از سلامت قطعات این توربین‌ها وارد مدار تولید شوند.

شرکت فجر انرژی خلیج فارس با برنامه‌ریزی دقیق در زمینه تعمیرات و بهره‌گیری از تجربه کارشناسان خود، توربین‌های نیروگاه خود را، پایدار در مدار تولید قرار داده تا رکورد ۱۰۰۶ تولید مستمر را ثبت کند.

کارشناسان متخصص و خبره این مجتمع در تلاش هستند تا رکورد جدید در زمینه پایداری تولید برق ثبت کرده و رکورد قبلی خود را جا به جا کنند.